Kortdurende hulpverlening/begeleiding

Mijn ervaring in het Algemeen Maatschappelijk Werk, Pleegzorg en Crisisdienst buiten kantooruren zorgt ervoor dat ik
bij conflicten tussen mensen kan kijken naar de rollen en belangen die mensen hebben.
Je kunt je soms onmachtig voelen en een ander macht toeschrijven maar we kunnen veel meer invloed uitoefenen dan we denken.
Ik heb gewerkt met individuen, paren, gezinnen. Zowel in vrijwillige als gedwongen hulpverlening.
In de crisisdienst had ik ’s avonds, ’s nachts of in het weekeinde dienst. In samenwerking met de politie moesten heftige en emotionele situaties tijdelijk worden aangepakt en een noodoplossing geregeld.
Van belang was en is daarbij de overdracht naar de reguliere hulpverlening die de situatie overneemt en de mensen verder helpt.
Mijn aanbod is gericht op korte begeleiding door gesprekken en advies.
Voor meer informatie of vragen kunt u een mail sturen naar info@susanvanderschoor.nl