Overweging van een denkende mens

Het was weer Remembrance Week in Groot-Brittannië. Bij de Cenotaph in Londen en in andere plaatsen van het Gemenebest werden, na twee minuten stilte, kransen gelegd voor omgekomen soldaten in de oorlogen van de afgelopen 100 jaar. Vanuit de hele wereld komen hoogwaardigheidsbekleders een bijdrage leveren namens toenmalige kroonkoloniën die hun zonen stuurden om te vechten, invalide raken of sneuvelen voor ‘King and Country’, vaak duizenden kilometers van huis. Sinds een aantal jaren worden ook veteranen en omgekomen soldaten van recenter oorlogen herdacht. De muziek die wordt gespeeld raakt mij diep, vooral wanneer Nimrod van Edward Elgar wordt ingezet. Na de kranslegging volgt een defilé van veteranen, nabestaanden en andere betrokkenen. De laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog is in 2011 op 110-jarige leeftijd overleden. De geschiedenis van die oorlog leek eerst vergeten maar krijgt gaandeweg de tijd steeds meer aandacht. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ben ik ook bezig met The Great War, vooral met de sociale geschiedenis van deze periode. Nu maak ik mij zorgen over de huidige machthebbers in de wereld, die hun ego boven de veiligheid en het welzijn van de bevolking stellen. Die niet uit zijn op dialoog maar op geschreeuwde of getweete overmacht. De wijzen worden overstemd. Na iedere wereldoorlog wordt geroepen: ‘Nooit meer oorlog’. Ik ben ‘van na de oorlog’ maar ik ben ook een kind van de oorlog tussen Nederland en Indonesië. Ik ben geraakt door een gedicht van Rudyard Kipling, ‘IF’. Dat wil ik graag aan de schreeuwers geven en delen met de denkende en vredelievende mens.
If you can keep your head when all about you
are losing theirs and blaming it to you
If you can trust yourself when all men doubt you
but make allowance for their doubting too.
If you can wait and not be tired by waiting
or, being lied about, don’t deal in lies
Or being hated, don’t give way in hating
And yet, don’t look too good nor talk too wise
If you can dream, and not make dream your master
If you can think, and not make thoughts your aim
If you can meet with Triumph and Disaster
and treat those two impostors just the same
If you can bear the truth you’ve spoken
twisted by knaves to make a trap for fools
Or watch the things you gave your life to, broken
and stoop and build’em up with worn-out tools.
If you can make one heap of all your winnings
and risk it on one turn of pitch-and-toss
And lose, and start again at your beginnings
and never breathe a word about your loss
If you can force your heart and nerve and sinew
to serve your turn long after they are gone
And so hold on when there is nothing in you
except the will which says to them: ‘Hold on!’
If you can talk with crowds and keep your virtue
or walk with kings, nor lose the common touch
If neither foes nor loving friends can hurt you
If all men count with you, but none too much
If you can fill the unforgiving minute
with sixty seconds’ worth of distance run
Yours is the Earth and everything within it
and, which is more, you’ll be a Man, my son!

Dit is mijn geschenk aan allen die macht hebben en daarmee moeten omgaan.