Dit wil ik even kwijt

Mijn observatie van 30 juli 2017
Terwijl Rotterdam opdroogt van al de regen die afgelopen dagen is gevallen, in Deventer en Rotterdam vrouwen voetballen voor
een plaats in de halve finale EK 2017, kijk ik naar BBC2, waar World War One Remembered: Passchendaele, wordt uitgezonden. 100 jaar geleden
vond daar één van de vele, maanden durende gevechten plaats die honderdduizenden mannen- en jongenslevens kostte.De Menenpoort in Ieper
waar ik vaak was, ’s avonds om acht uur, voor de Last Post die sinds 1929 elke avond plaatsvindt. Tyne Cot, de grootste begraafplaats van het Gemenebest waar veel soldaten van verschillende nationaliteiten begraven liggen. Veel zonder naam, met de vermelding Unknown Soldier, Known unto God.
De gedenkmuren van Tyne Cot, de Menenpoort en de andere plekken in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk met al de namen van soldaten die hebben
gevochten voor ‘King and Country’, zijn gesneuveld en nooit meer gevonden. Indrukwekkende herinneringen, tragisch voor alle betrokkenen. Families die hun vader, zoon, broer, man, nooit meer hebben teruggezien.
Waarom de geschiedenis van ‘De Groote Oorlog’ één van mijn passies is? Ik weet het niet, kan er geen directe aanleiding voor noemen. Of het moet mijn belangstelling voor Sociale Geschiedenis zijn.
Zoals mijn toenemende belangstelling voor de ‘politionele acties in Nederlands-Indië wel te verklaren is. Omdat daar mijn oorsprong ligt hoewel ik daar nog nooit ben geweest. Mijn vader die als dienstplichtig soldaat in 1946 naar Indië ging, zich opgaf voor het KNIL ,op Java mijn moeder ontmoette en met haar trouwde.
De Groote Oorlog waardoor koninkrijken en keizerrijken tenonder gingen. Revoluties plaatsvonden in o.a. Rusland en Duitsland.
Maar door de oorlog vond ook de emancipatie van vrouwen en arbeiders plaats. Veel ontwikkelingen in de medische wetenschap zoals wondverzorging, operatiehygiëne, transplantatietechnieken en vervanging van ledematen vonden plaats tijdens en na de oorlog 1914-1918.
De politionele acties in Indonesië om te voorkomen dat ‘Ons Indië‘verloren zou gaan als kolonie van Nederland maar een emancipatie inhield voor de bevolking die eeuwenlang ten dienste moest staan voor de kolonisator.
Elke oorlog heeft haar eigen drama’s en slachtoffers. Maar kunnen we niet zonder oorlog?
Ooit wel, hoop ik. En tot die tijd blijven we gedenken.