Smartlappen schrijven deel 3

In deel 1 hebben wij een thema gekozen. Dat thema hebben wij nodig om het lied op te bouwen.
De kracht van de boodschap van jouw smartlap ligt in de woorden. Gebruik geen boeken- of ambtenarentaal.
We denken groots en dramatisch en hebben een boodschap voor het hele volk. Dus begrijpelijke taal. Denk maar aan de teksten van Annie M.G. Schmidt. Generaties zijn opgegroeid met haar boeken en liedteksten. Haar kracht zat, naast de plot, ook in de eenvoud.
Haar teksten hebben een ritme, een cadans. Lees voor jezelf maar eens hardop een liedtekst of gedicht van Annie. Dan herken je dat.
We gaan associëren met het thema. Gebruik hiervoor hulpmiddelen, zoals een woordenboek, synoniemenboek of andere bronnen. Meestal weet je meer dan je denkt maar twijfel je hieraan. Op internet vind je het gratis synoniemenboek: Synoniemen.net
We gaan nu met voorbeelden werken.
Bij het thema onbeantwoorde liefde komen zinnen in je op: ‘Hij/zij ziet mij niet staan’, ‘Waarom ik niet?’, ‘Ik ben toch ook leuk?’, ‘Ik slaap nog steeds alleen’, enz., enz.
Bij het thema jaloezie: ‘kijk haar nou’, ‘zij/hij wel, ik niet’,.
Nu gaan we bij onbeantwoorde liefde een aantal woorden bedenken met dezelfde betekenis.
Ik geef er een paar: smachten, hunkeren, verlangen, begeren, snakken en, nou vooruit, nog één: hongeren.
Deze zes woorden zijn niet willekeurig gekozen door mij. Liefde = twee lettergrepen dus het synoniem moet dat ook hebben.
Dat wordt dan: ik hunker, ik verlang, ik begeer, ik honger. Dan zie je dat smachten en snakken problemen kunnen geven. Ik smacht en ik snak. En dan zien wij gelijk een probleem dat in deel 7 verder wordt uitgewerkt. Er zijn tekstschrijvers en zangers die het geen probleem vinden om een woord van twee lettergrepen op drie noten te zetten maar dat doen wij niet.
Voor het gemak geef ik hiervan een voorbeeld:’ Een beetje verliefd’ (Hazes) staat op vijf noten. Dat is juist.
‘Mexico'(Zangeres zonder naam) staat op vier noten waardoor het ‘Me-he-xi-co’ wordt. Zonde.

Bij dit deel geef ik twee voorbeelden van een oorspronkelijk lied en mijn gebruik van de melodie voor een eigen tekst.

Voorbeeld 1. Paradiso
Paradiso, met je palmenstrand
ach, die tijd vergeet ik niet
Paradiso, met je palmenstrand
wat geluk was werd verdriet

en dat werd een onbeantwoorde liefde en overspel in een lesbische relatie:
Kleine lesbo, met je rooie haar
ach, jouw lijf vergeet ik niet
kleine lesbo, want je ging naar haar
jouw geluk werd mijn verdriet

Kortom, veel smart en drama in vier regels.
Voorbeeld 2: Op de grote, stille heide
Op de grote, stille heide
dwaalt de herder eenzaam rond
Wijl de witgewolde kudde
trouw bewaakt wordt door de hond
En al dwalend ginds en her
denkt de herder :Och hoe ver
hoe ver is mijn heide,
hoe ver is mijn heide, mijn heide!

wordt het drama van een transseksueel,
Op een kamer, driehoog achter
woont Pauline van der Plas
heeft geen vrienden, man of vrijer
zoekt gezelschap in haar glas
en zij droomt van die goeie ouwe tijd
toen een man, nu een omgebouwde meid
van Paul naar Pauline
zij kan er zo om grienen.
maar ’t is gebeurd
.

Dat is deel drie van de workshop. Als bonus een klein grapje, ter bemoediging voor jouw inspiratie en voor het weekeinde.

Over een relatie met een moederskindje:
Waarom liet je mij alleen?
Ik deed toch zo mijn best
Ik mocht betalen voor jouw steen
Je moeder kreeg de rest

Ik hoop dat je veel plezier hebt met bedenken, schrijven en zingen,

Tot deel 4.